สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ

เปิดรับสมัคร 5 - 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 

  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืเข้าสอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่งของตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  
 
 
   
  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งทั่วไป  
 
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
 
 
   
  ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งทั่วไป  
 
 
   

 


 

powered by INET